Мацько Михайло Антонович

фотографія Мацька Михайла Антоновича

Мацько Михайло Антонович – кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, багато років є членом правління Львівської крайової організації Асоціації українських правників. У минулому – член Львівської обласної колегії адвокатів, завідувач юридичної консультації, входив до складу науково-методичної ради цієї колегії.

З 1970 року працює у Львівській комерційній академії. Він – один з фундаторів заснування у Львівській комерційній академії спеціальності "Правознавство" та юридичного факультету; є доцентом кафедри цивільного права й процесу.

М.А.Мацько - автор понад 120 наукових і науково-методичних праць, співавтор підручників "Кооперативне право" (К.: "Ін Юре", 1998 р.), "Основи держави і права (К.: "Знання", 2008 р.), схвалених Міністерством освіти та науки України. За новизну й оригінальність написання розділів до підручника "Кооперативне право" відзначений спеціальним дипломом Спілки юристів України. Він же співавтор навчальних посібників "Правознавство" (Львів; "Новий світ -2000".), які були опубліковані у 2003-2010 роках та схвалені Міністерством освіти та науки України.

У Львівській комерційній академії доцент М.А.Мацько висококваліфіковано читає лекційні курси з трудового права, права соціального забезпечення, основ римського приватного (цивільного) права та ін. Тривалий час очолював кафедру. Постійно здійснює керівництво науковим гуртком, є наставником (куратором) академічної групи. Активний учасник численних науково-теоретичних і науково-практичних конференцій, у тому числі міжнародних (у Росії, в Польщі).

М.А.Мацько - член Координаційно-наукової ради Головного управління юстиції у Львівській області. Часто виступає з доповідями перед молодими юристами й залучається до проведення семінарських занять з юрисконсультами та фахівцями інших служб. Окремі доповіді, як зразкові, публікуються. Наприклад, текст доповіді "Право власності на землі ...", що прочитана на семінарі – нараді заступників голів правлінь з фінансів (економіки) та юридичних служб Кримспоживспілки, облспоживспілок, який відбувся в Укоопспілці (м. Київ), без скорочення опубліковано в газеті "Вісті. Діловий випуск" за 24 вересня 2010 року.

М.А.Мацько неодноразово був делегатом Світового конгресу українських юристів та всеукраїнських з’їздів Асоціації українських праників.

Активно бере участь у науковому житті: член Вченої ради юридичного факультету, був членом вченої ради Львівської комерційної академії і членом спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій при Львівському національному університеті ім.Ів.Франка.

Як член правління Львівської крайової організації Асоціації українських правників проводить правову пропаганду у засобах масової інформації, на телебаченні й обласному радіо. За професійні досягнення й активну участь у науковому і громадському житті має подяки, грамоти й почесні грамоти голови Львівської обласної державної адміністрації, міського голови Львова, правління Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки), а також Асоціації українських правників.