Статті

Оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна
Підстави, внаслідок яких у фізичної чи юридичної особи виникає право власності на об’єкти нерухомого майна. Документи необхідні для оформлення свідоцтва про право власності.
Самочинне будівництво
Самочинне будівництво. Яким чином особа, яка провела самочинне будівництво, може його узаконити. Якщо забудовник не має встановленого дозволу на забудову або належно затвердженого проекту. Якщо будівництво проведене з істотним відхиленням від проекту або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. Якщо будівництво проведене або проводиться на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети. Відповідальність за самочинне будівництво. Судові спори щодо самочинного будівництва.
Правила спадкування
Спадкування за заповітом. Спадкування за законом. Спадкування за правом представлення. Частки у спадщині. Строк для прийняття спадщини. Перехід права на прийняття спадщини. Відумерлість спадщини.
Виконання Україною Рішень Європейського суду з прав людини
Дія Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод в Україні. Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні. Закон України «Про виконання та застосування практики Європейського суду з прав людини». Підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються питань виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні.
Екологічні права та обов’язки громадян
У зв’язку із тим, що визнання актуальності екологічних проблем та, відповідно, наявності екологічних прав громадян відбувалося порівняно недавно, усвідомлення того, що основні права людини, в тому числі і право на життя, залежить від стану навколишнього середовища прийшло лише в останні десятиліття ХХ століття.
Новий Закон України "Про громадські об’єднання"
19 квітня 2012 року набрав чинності Закон України "Про громадські об’єднання", прийнятий Верховною Радою України 22 березня 2012 року (далі – Закон), який поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення діяльності громадських об’єднань в Україні.
Проблеми реалізації законодавства про доступ до публічної інформації в частині створення систем обліку публічної інформації органами державної влади
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Питання системи обліку публічної інформації» № 1277 від 21.11.11 у 2012 році органи виконавчої влади мали забезпечити створення, функціонування, ведення та доступ до систем обліку публічної інформації, відповідні рекомендації дано і органам місцевого самоврядування. Системи обліку публічної інформації передбачають внесення до них усієї інформації, яка знаходиться у володінні органів державної влади, таким чином кожен громадянин за ключовим словом, датою документу, знаючи, до якої рубрики він належить, зможе ознайомитися із його коротким змістом на сайті органу державної влади чи звернутися за таким документом.
Правові підстави обмеження доступу до інформації
Питання обмеження доступу до інформації регулюються різними нормативно- правовими актами України, серед яких: Конституція України, Закони України «Про інформацію», «Про доступу до публічної інформації», «Про державну таємницю» та ін. Важливим компонентом у законодавстві про доступ до інформації, в тому числі інформації суспільного інтересу, є рішення Європейського суду з прав людини, які є джерелом права в Україні, та які, втім, загалом не в повній мірі імплементуються в правову систему України.
Свобода вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини
Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.
Порушення україною права на свободу вираження поглядів – практика європейського суду з прав людини
Справи Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) про порушення Україною статті 10 («Свобода вираження поглядів») Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – конвенція, Європейська конвенція) складають лише 1 % рішень, прийнятих щодо України (9 рішень про порушення ст. 10 конвенції з 822 рішень проти України). Частка рішень про порушення Україною ст. 10 Європейської конвенції в масиві усіх рішень за даною статтею конвенції становить 1,8 % (9 рішень проти України з 479 рішень про порушення ст. 10). Загалом, враховуючи рішення щодо усіх країн, 3,2 % усіх рішень Європейського суду, які визнавали порушення норм конвенції, стосувалися права на свободу вираження поглядів (479 рішень із загальної кількості 14854 рішень, прийнятих Європейським судом).
Оподаткування нерухомості

Кожна особа, яка має нерухомість, хоче її придбати чи відчужити, має знати, які витрати вона повинна нести під час володіння нерухомим майном та при вчиненні будь-якої дії з нерухомістю.

У цій статті викладено загальні положення чинного законодавства України щодо сплати податку на нерухомість (плати за земельні ділянки та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), а також щодо видатків, пов’язаних з діями з нерухомістю.

На цей час питання, пов’язані зі сплатою податку на нерухомість та витрат, пов’язаних з операціями з нерухомістю та реєстрацією нерухомості, регулюються Податковим кодексом України, Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування», Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито», іншими нормативно-правовими актами України.

* Запрошуємо розмістити свої статті на юридичну тематику на цьому сайті.
Статті просимо направляти на e-mail: .