12345стаття повністю

Мар'яна Булгакова, практикуючий юрист

Порушення україною права на свободу вираження поглядів –
практика європейського суду з прав людини

Справи Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) про порушення Україною статті 10 («Свобода вираження поглядів») Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – конвенція, Європейська конвенція) складають лише 1 % рішень, прийнятих щодо України (9 рішень про порушення ст. 10 конвенції з 822 рішень проти України)1. Частка рішень про порушення Україною ст. 10 Європейської конвенції в масиві усіх рішень за даною статтею конвенції становить 1,8 % (9 рішень проти України з 479 рішень про порушення ст. 10)2. Загалом, враховуючи рішення щодо усіх країн, 3,2 % усіх рішень Європейського суду, які визнавали порушення норм конвенції, стосувалися права на свободу вираження поглядів (479 рішень із загальної кількості 14854 рішень, прийнятих Європейським судом)3.

В цьому матеріалі розглянуті та проаналізовані судові рішення проти України, в яких Європейський суд визнав порушення Україною ст. 10 Європейської конвенції. Різні рішення Європейського суду стосуються різних причин та умов, які допустили порушення ст. 10 Європейської конвенції. Отож, нижче проаналізовані рішення: «Українська Прес-Група» проти України» (2005)4, «Салов проти України» (2005)5, «Ляшко проти України» (2006)6, «Марченко проти України» (2009)7, «Мирський проти України» (2010)8, «Газета «Україна-центр» проти України» (2010)9, «Редакція газети «Правоє дєло» та Штекель проти України» (2011)10.

  1. Violation by article and by State. 1959-2011. ECHR. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-39C9-455C-B7C7-F821056BF32A/0/TABLEAU_VIOLATIONS_EN_2011.pdf.
  2. Там же.
  3. Там же.
  4. «Українська Прес-група проти України», № 72713/01 від 29.03.2005.
  5. «Салов проти України», № 65518/01 від 06.09.2005.
  6. «Ляшко проти України», № 21040/02 від 10.08.2006.
  7. «Марченко проти України», № 4063/04 від 19.05.2009.
  8. «Мирський проти України», № 7877/03 від 20.08.2010.
  9. «Газета «Україна-Центр» проти України» № 16695/04, від 15.10.2010.
  10. «Редакція газети «Правоє дєло» та Штекель проти України», № 33014/05 від 05.08.2011.

12345стаття повністюнаступна >

* Запрошуємо розмістити свої статті на юридичну тематику на цьому сайті.
Статті просимо направляти на e-mail: .