12345стаття повністю

Мар'яна Булгакова, практикуючий юрист

Виконання Україною Рішень Європейського суду з прав людини

Резюме

17 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Європейську конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Сторони цієї конвенції гарантують права і свободи, передбачені конвенцією. Для забезпечення виконання положень Конвенції Сторонами функціонує Європейський суд з прав людини, який розглядає справи про порушення положень конвенції та гарантованих нею прав і свобод людини. При цьому, Європейський суд з прав людини розглядає скарги, подані тільки після вичерпання всій національних засобів захисту прав. Скарги можуть бути подані від фізичних осіб, неурядових організацій або груп індивідуумів, які вважають, що їхні права порушені Стороною конвенції. Так як рішення Європейського суду підлягають обов'язковому виконанню Сторонами і в них тлумачаться положення самої конвенції, дуже важливим у сфері захисту прав і свобод людини України є питання виконання рішень Європейського суду з прав людини в нашій країні.

Зміст

12345стаття повністюнаступна >

* Запрошуємо розмістити свої статті на юридичну тематику на цьому сайті.
Статті просимо направляти на e-mail: .