12345стаття повністю

Юрій Масляний, адвокат

Оформлення права власності
на об’єкти нерухомого майна

З 1 січня 2013 року набрали чинності нові правила оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна, встановлені новою редакцією Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. №703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

Цими нормативно-правовими актами повноваження щодо оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна передано від органів місцевого самоврядування державним реєстраторам Державної реєстраційної служби України.

Статтею 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено випадки, у яких видається свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності.

Зокрема, свідоцтва про право власності на нерухоме майно видаються в таких випадках:

 • фізичним та юридичним особам на новозбудовані, реконструйовані об'єкти нерухомого майна;
 • членам житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу, які повністю внесли свої пайові внески;
 • юридичним особам у разі внесення до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) об'єктів нерухомого майна їх засновниками (учасниками);
 • фізичним особам та юридичним особам, які в разі ліквідації (реорганізації) юридичної особи отримали у власність у встановленому законодавством порядку нерухоме майно юридичної особи, що ліквідується (реорганізується);
 • фізичним особам та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників (учасників) юридичної особи за рішенням органу, уповноваженого на це установчими документами, отримали у власність об'єкт нерухомого майна, переданий їм;
 • реабілітованим громадянам, яким повернуто у власність належні їм об'єкти нерухомого майна;
 • у разі виділення окремого об'єкта нерухомого майна зі складу об'єкта нерухомого майна, що складається із двох або більше об'єктів;
 • фізичним та юридичним особам на об'єкти нерухомого майна, які в установленому порядку переведені з житлових у нежитлові і навпаки;
 • фізичним та юридичним особам у разі безоплатної передачі їм земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності за рішеннями органів державної влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 • в інших випадках, встановлених законом.

Оформлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно за новим правонабувачем проводиться за наявності державної реєстрації права власності на таке майно за попереднім правонабувачем, крім проведення державної реєстрації права власності на новозбудоване нерухоме майно.

Оформлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно щодо новозбудованого або реконструйованого нерухомого майна проводиться за наявності державної реєстрації речового права на земельну ділянку, на якій розташоване таке майно, за заінтересованою особою (крім випадків проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на квартиру, житлове чи нежитлове приміщення).

Для оформлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно заявник в усіх випадках подає державному реєстратору такі документи:

 • документ, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє, свідоцтво про народження для особи, яка не досягла 16-річного віку);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податку;
 • документ, що підтверджує повноваження представника;
 • технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна.

12345стаття повністюнаступна >

* Запрошуємо розмістити свої статті на юридичну тематику на цьому сайті.
Статті просимо направляти на e-mail: .