ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
А С О Ц І А Ц І Я У К Р А Ї Н С Ь К И Х П Р А В Н И К І В
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи

Шановні колеги!

Питання конституційної реформи, з огляду на реформування системи державного управління та потребу реального забезпечення прав та свобод людини, сьогодні є особливо актуальним.

Усвідомлюючи потребу удосконалення правового регулювання в Україні та підтримуючи конституційну реформу, Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників» за організаційної підтримки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, за підтримки Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи та Івано-Франківської облдержадміністрації проводиться Всеукраїнське обговорення конституційної реформи та Конституції України.

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській правовій науково-практичній конференції, присвяченої 15 річниці ухвалення Конституції України, на тему: «Питання соціальної справедливості та прав людини у контексті конституційної реформи», яка відбудеться 10 червня 2011 року у місті Івано-Франківську.

До участі у конференції запрошуються аспіранти, науковці та правники-практики, які здійснюють науково-правові дослідження.

УВАГА! Матеріали учасників конференції безоплатно будуть опубліковані в економіко-правовому науково-практичному журналі «Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)» (постановою Президії ВАК України включений до переліку наукових фахових видань).

Умови участі у конференції:

Особи, які бажають взяти участь у конференції, повинні надіслати на електронну пошту організаційного комітету заявку (див. зразок) до 6 червня 2011 року наступні документи. Учасники конференції, які бажають подати свою доповідь для друку у журналі надсилають окрім заявки текст доповіді обсягом до 7 стор. (див. зразок).

Основні напрямки роботи конференції:

  1. Конституційна реформа: шляхи удосконалення правового регулювання в Україні.
  2. Організація влади: конституційна модель.
  3. Соціологія влади.
  4. Права і свободи людини у конституційному вимірі.
  5. Механізм ухвалення змін до Конституції України.

Мова конференції: українська, російська.

Координати організаційного комітету:
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських правників»
Україна, 01034, м. Київ, вул. Паторжинського 4/8
Телефон: 097 245 11 89, електронна адреса: Galinajus@gmail.com
Контактна особа: Галина Володимирівна Перетятко

Зразок заявки і Зразок оформлення доповіді